Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
  3. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
  5. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
  6. W wypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), bez kosztów dostawy.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  8. Listwy MDF lakierowane premium są wyrobem produkowanym bezpośrednio pod zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi. Listwy oklejane można zwrócić przed upływem 14 dni.

Adres do zwrotów:

AKRE Szymon Kowalski
Skłodowskiej Curie 89A
87-100 Toruń
tel. 725 503 045